Каква е разликата между ядро ​​и ядрена материя?


Отговор 1:

Ядрена материя - не става въпрос за ядро, а за хипотетично вещество, състоящо се от огромен брой протони и неутрони, взаимодействащи само от ядрени сили и без кулоновски сили.

Обемът и броят на частиците са безкрайни, но съотношението е ограничено. Ядрената материя е идеализирана система от взаимодействащи нуклони (протони и неутрони), която съществува в няколко фази.

Докато ядрото е положително зареденото централно ядро ​​на атом, състоящо се от протони и неутрони и съдържащо почти цялата му маса.