Каква е разликата между еднопосочните повтарящи се мерки ANOVA и t-тест на сдвоени проби?


Отговор 1:

Един от начините RM ANOVA е обобщение на сдвоен t-тест към ситуация с повече от две повторения. RM ANOVA обаче налага доста тежки предположения; многостепенният модел или обобщените оценъчни уравнения (GEE) често са по-добри инструменти за това.

Също така, предварителните тестове са проблематични, когато надеждността на измерванията не е почти перфектна. Така че, аз бих планирал повече от две повторения и да използвам MLM


Отговор 2:

Здравейте,

Най-добрият начин да се мисли за това е t-тест на сдвоена проба, известен още като t-тест на корелираните проби, t-тест на съчетани проби) се използва за сравняване на група и само две категории.

Когато t-тестът вече не е подходящ, замества t-теста с F теста. Тестът F се получава от анализ на дисперсията.

Анализът на вариацията е известен като ANOVA.

Най-простата процедура ANOVA е еднопосочната ANOVA с един фактор между субектите.

Надявам се това да помогне.

PS, този отговор е отговорът си струва начислената цена.

\ U0001f609