Каква е разликата между пакет и компонент?


Отговор 1:

„Каква е разликата между пакет и компонент?“

В електрониката компонентите са малки електронни устройства, които обикновено са запоени в платката (PCB). Има активни компоненти като резистори, кондензатори, индуктори, диоди и активни компоненти като транзистори и интегрални схеми.

Пакетът е физическата обвивка на компонента. Те могат да бъдат много различни за един и същ компонент. С някои е по-лесно да се работи, а други са по-оптимизирани за автоматичен монтаж.

Резистор в различни опаковки. Лев през резистор отвор, монтирани с дясна повърхност.

Различни пакети с интегрална схема.


Отговор 2:

Тъй като съществителните разликата между компонент и пакет е, че компонентът е по-малка, самостоятелна част от по-голямо образувание, често се отнася до произведен обект, който е част от по-голямо устройство, докато пакетът е нещо, което е опаковано, колет, кутия и др. пощенски плик.

Компонент срещу пакет - Каква е разликата? | WikiDiff