Каква е разликата между сенатор, конгресмен и представител?


Отговор 1:

Напредъкът е разделен на две камари: Сенатът и Камарата на представителите. Членовете на Сената се наричат ​​сенатори; членовете на Камарата на представителите се наричат ​​представители. И двамата технически могат да бъдат наречени конгресмени, макар че обикновено този термин се използва само от членове на Камарата на представителите.


Отговор 2:

На федерално ниво:

Конгресменът е същото нещо като представител. Конгресмен е титлата, представител е позицията. Ето един пример: конгресменът Джим Сенсенбренер, представител на петия конгресен окръг на Уисконсин. Те представляват райони в държавата от около 600000 души. Те излежават 2-годишен срок.

Сенатор обаче е един от двамата представители на държавата като цяло до горната камара на двупалатния конгрес. Те излежават 6-годишни срокове. Сенатът притежава правомощието да одобрява или отхвърля кандидатури за президент, власт, която не притежава Камарата на представителите.


Отговор 3:

Сенаторите и представителите са двата вида конгресмени, въпреки че "конгресменът" обикновено е запазен за представители. Представителите се избират по един от окръжния конгрес, който да служи в Камарата на представителите, понякога наричана „долната камара“ на Конгреса. Сенаторите се избират двама за щат, които да служат в Сената, понякога наричани „горната камара“.


Отговор 4:

Сенаторите и представителите са двата вида конгресмени, въпреки че "конгресменът" обикновено е запазен за представители. Представителите се избират по един от окръжния конгрес, който да служи в Камарата на представителите, понякога наричана „долната камара“ на Конгреса. Сенаторите се избират двама за щат, които да служат в Сената, понякога наричани „горната камара“.


Отговор 5:

Сенаторите и представителите са двата вида конгресмени, въпреки че "конгресменът" обикновено е запазен за представители. Представителите се избират по един от окръжния конгрес, който да служи в Камарата на представителите, понякога наричана „долната камара“ на Конгреса. Сенаторите се избират двама за щат, които да служат в Сената, понякога наричани „горната камара“.


Отговор 6:

Сенаторите и представителите са двата вида конгресмени, въпреки че "конгресменът" обикновено е запазен за представители. Представителите се избират по един от окръжния конгрес, който да служи в Камарата на представителите, понякога наричана „долната камара“ на Конгреса. Сенаторите се избират двама за щат, които да служат в Сената, понякога наричани „горната камара“.


Отговор 7:

Сенаторите и представителите са двата вида конгресмени, въпреки че "конгресменът" обикновено е запазен за представители. Представителите се избират по един от окръжния конгрес, който да служи в Камарата на представителите, понякога наричана „долната камара“ на Конгреса. Сенаторите се избират двама за щат, които да служат в Сената, понякога наричани „горната камара“.


Отговор 8:

Сенаторите и представителите са двата вида конгресмени, въпреки че "конгресменът" обикновено е запазен за представители. Представителите се избират по един от окръжния конгрес, който да служи в Камарата на представителите, понякога наричана „долната камара“ на Конгреса. Сенаторите се избират двама за щат, които да служат в Сената, понякога наричани „горната камара“.


Отговор 9:

Сенаторите и представителите са двата вида конгресмени, въпреки че "конгресменът" обикновено е запазен за представители. Представителите се избират по един от окръжния конгрес, който да служи в Камарата на представителите, понякога наричана „долната камара“ на Конгреса. Сенаторите се избират двама за щат, които да служат в Сената, понякога наричани „горната камара“.