Каква е разликата между подхода към нещо (в рамките на академиците) теоретично, методологически и емпирично?


Отговор 1:

Теоретично - чисто на хартия.

Тук се правят хипотези. Чиста форма на изявления, които чакат да бъдат доказани верни или не.

Само като пример: „В галактиката има милион черни дупки“. Изявление, което все още не е доказано или опровергано.

Методология - Процесът или подходът за доказване на твърдение. Това може да се случи дори и без хипотеза. Методологическият подход започва с фактите или известните фигури и практики след това отговаря на въпроса.

Емпирично - чисто чрез наблюдение и изчисление. Емпиричната стойност или формула е тази, получена чрез наблюдение и в повечето случаи е константа. Постоянният планк и т.н.

В рамките на Академик всичко това важи.