Каква е разликата между кръвна урея и БУН?


Отговор 1:

Единият използва много букви, за да е напълно ясен .. другият просто използва 3 знака, за които всеки болничен знае, че се препраща към Азотен кръвен карбамид. Когато вашият лекар разговаря с вас, той / тя трябва да използва "урея на кръвта", но често те използват лечебното заведение в болницата, BUN, сякаш трябва да знаете какво е това.

Ние използваме BUN, а не UN в болницата, за да избегнем объркване с UUN (урина Urea Nitrogen). Лекарят може да разпореди изтегляне на BUN след 24-часово събиране на UUN. Тестовете за урина изчезнаха, защото се забърквате със събиране в продължение на 24 часа (трудоемки).