Каква е разликата между хранителен клас, стерилен и асептичен при обработката на храни?


Отговор 1:

Хранителният клас обикновено се отнася до материали, които могат да бъдат използвани в процеса на производство на храни. Например опаковката на хранителни продукти означава, че можете безопасно да опаковате храни в опаковката, без да се страхувате от някакъв вид физическа или химическа опасност. това не означава, че ще остане в безопасност от микробиологични опасности.

Обикновено храните се пастьоризират, което води до 6 log намаляване на броя на бактериите (т.е. популацията на бактерии е намалена един милион пъти). Стерилните и асептични състояния са синоним при обработката на храни и се отнасят до условия, при които на практика няма бактерии (крайно невероятно и непрактично е да имаш брой нула).