Каква е разликата между топлина и температура?


Отговор 1:

Heat:

  • Това е форма на вътрешна енергия *, получена поради случайното движение и атрактивната сила на молекулите в веществото. Неговата единица SI е джаул. Количеството топлинна енергия, съдържащо се в тялото, зависи от неговата маса, температура и материал (специфична топлина капацитет) .Тя може да бъде измерена по принципа на калориметрията (или принципа на метода на смесите). Двете тела, които имат еднакво количество топлинна енергия, могат да се различават по своята температура. Когато две тела са в контакт, общото количество топлинна енергия е сумата от топлинната енергия на всяко тяло.

Температура:

  • Това е количество, което определя в коя посока ще потече топлинната енергия. Неговата единица SI е келвин. Температурата на тялото зависи от средната кинетична енергия на неговите молекули. Тя се измерва с термометър. Двете тела при същата температура могат съдържат различни количества топлинна енергия. Ако две тела при различни температури се поддържат в контакт, получената температура ще бъде температурата между двете температури.

* Вътрешната енергия е сумата от потенциални и кинетични енергии на тялото.

Дано това помогна :)

Thymia!


Отговор 2:

Топлината е единствената форма на Енергия, която е в състояние на преход поради своята температурна разлика

Топлинно-химична енергия, задържана от гориво (молекули)

Температура - тя е мярка за топлина

Всички сме забелязали, че когато загреете нещо, температурата му се повишава. Често мислим, че топлината и температурата са едно и също нещо. Това обаче не е така. Топлината и температурата са свързани помежду си, но са различни понятия.

Топлината е общата енергия на молекулното движение в веществото, докато температурата е мярка за средната енергия на молекулното движение в дадено вещество. Топлинната енергия зависи от скоростта на частиците, броя на частиците (размера или масата) и вида на частиците в даден обект. Температурата не зависи от размера или вида на обекта. Например, температурата на малка чаша вода може да бъде същата като температурата на голяма вана с вода, но ваната с вода има повече топлина, тъй като има повече вода и по този начин повече обща топлинна енергия.

ДЕЙНОСТ:

Обсъдете какво мислите, че отговорът е на следния въпрос: Кой обект съдържа най-много топлина, кипящ съд с вода или гигантски айсберг?

Кликнете тук за отговора.

Топлината ще повиши или намали температурата. Ако добавим топлина, температурата ще стане по-висока. Ако премахнем топлината, температурата ще стане по-ниска. По-високите температури означават, че молекулите се движат, вибрират и се въртят с повече енергия.

Ако вземем два обекта, които имат еднаква температура, и ги свържем, няма да има цялостно прехвърляне на енергия между тях, защото средните енергии на частиците във всеки обект са еднакви. Но ако температурата на един обект е по-висока от тази на другия обект, ще има пренос на енергия от по-горещия към по-студения обект, докато и двата обекта достигнат една и съща температура.

Температурата не е енергия, а мярка за нея. Топлината е енергия.


Отговор 3:

Топлината е единствената форма на Енергия, която е в състояние на преход поради своята температурна разлика

Топлинно-химична енергия, задържана от гориво (молекули)

Температура - тя е мярка за топлина

Всички сме забелязали, че когато загреете нещо, температурата му се повишава. Често мислим, че топлината и температурата са едно и също нещо. Това обаче не е така. Топлината и температурата са свързани помежду си, но са различни понятия.

Топлината е общата енергия на молекулното движение в веществото, докато температурата е мярка за средната енергия на молекулното движение в дадено вещество. Топлинната енергия зависи от скоростта на частиците, броя на частиците (размера или масата) и вида на частиците в даден обект. Температурата не зависи от размера или вида на обекта. Например, температурата на малка чаша вода може да бъде същата като температурата на голяма вана с вода, но ваната с вода има повече топлина, тъй като има повече вода и по този начин повече обща топлинна енергия.

ДЕЙНОСТ:

Обсъдете какво мислите, че отговорът е на следния въпрос: Кой обект съдържа най-много топлина, кипящ съд с вода или гигантски айсберг?

Кликнете тук за отговора.

Топлината ще повиши или намали температурата. Ако добавим топлина, температурата ще стане по-висока. Ако премахнем топлината, температурата ще стане по-ниска. По-високите температури означават, че молекулите се движат, вибрират и се въртят с повече енергия.

Ако вземем два обекта, които имат еднаква температура, и ги свържем, няма да има цялостно прехвърляне на енергия между тях, защото средните енергии на частиците във всеки обект са еднакви. Но ако температурата на един обект е по-висока от тази на другия обект, ще има пренос на енергия от по-горещия към по-студения обект, докато и двата обекта достигнат една и съща температура.

Температурата не е енергия, а мярка за нея. Топлината е енергия.