Каква е разликата между институциите и регулацията?


Отговор 1:

Дюркхайм определи социологията като наука за институциите, техния генезис и техните функции. И така, какви са институциите в очите на социолозите? За социолозите институциите са (i) социални форми, които се възпроизвеждат и (ii) управляват поведението на хората в дадена общност. Примерите за институции са правителства, семейство, човешки езици, университети, болници, бизнес корпорации и правни системи. Регулаторен режим е институция (в езика на социологията).

Заслужава да се отбележи, че повечето икономисти пренебрегват институциите. Основните икономисти разглеждат регулирането като правила и тяхното прилагане. Тези правила се определят от регулаторите по съвет на всезнаещите икономисти. Икономистите не виждат (или не искат да виждат) регулаторен режим като жива социална форма. Те обаче признават съществуване на феномен, наречен „регулаторно улавяне“, при който икономистите и техните регулаторни клиенти са надхитряни от специални интереси. Тоест понякога изглежда, че регулаторният режим има свой собствен ум.