Каква е разликата между "lorsque" и "quand" на френски?


Отговор 1:

по време на

Когато той пристигна, вечеряхме.

Когато той пристигна, вечеряхме. =

По времето / момента на

Когато / когато беше малка, често се качваше на влака.

Когато / когато брат ми яде ягоди, той хваща пъпки по цялото лице.

когато

в момента, когато

Кога се връща?

Страница на atilf.atilf.fr

Страница на atilf.atilf.fr


Отговор 2:

И lorsque, и quand са взаимозаменяеми, когато означават „когато“. Въпреки това, quand може да се използва, за да означава „всеки път, когато [нещо се случи]. Например Quand е suis la, on bosse. Когато съм тук, работим усилено. Освен това при задаване на въпрос се използва и quand. Lorsque може да се използва вместо „tandis que“ и „alors que“. Например, ходих да пазарувам, когато трябваше да уча. Je suis allée au magasin lorsqu'il fallait étudier.

Надявам се това да е полезно! Кажете ми, ако имате въпроси.