Каква е разликата между текстилната технология и текстилното инженерство?


Отговор 1:

Тя варира от институт до институт. Две основни разлики са;

  1. В някои институции текстилното инженерство се извършва в някои специфични специализации в областта на текстила като предене, тъкане, обработка, облекла или плетиво. Докато текстилната технология означава, че Всички текстилни файлове се изучават за 4 години като Spinning to Garments All Technologies. Някои други институти го обособяват като, текстилното инженерство се извършва в някаква специфична специализация на текстилното поле, като предене, тъкане, обработка, облекла или плетене с фокус на Процесен поток, продукти и резултати. Докато текстилната технология означава да изучавате някои специфични специализации на текстилното поле като предене, тъкане, обработка, облекла или плетене с фокус на поддръжката на машините и техническите проблеми на машините.

Отговор 2:

Текстилната технология е програма за изучаване, която може да обхване широк спектър от теми от химия и физика в производството на текстил до технически текстил, използван в облеклото и интериорния дизайн. Текстилното инженерство съдържа принципите, закона и научните техники, които се използват за разработване и производство на текстилни тъкани и всякакъв вид прежди.