Каква е разликата между определението на бит в информационната теория и компютърните науки?


Отговор 1:

Кои са основните разлики между информационните технологии и компютърните науки?

ИТ кариерата включва инсталиране, организиране и поддържане на компютърни системи, както и проектиране и работа с мрежи и бази данни. Компютърните науки са фокусирани изцяло върху ефективно програмиране на компютри, използващи математически алгоритми.

ИТ кариерата не изисква задължително степен по информатика (CS), въпреки че CS степен отваря определени врати, които в противен случай не биха били достъпни. ИТ специалистите обикновено работят в бизнес среда, инсталирайки вътрешни мрежи и компютърни системи и може би програмиране. Компютърните учени работят в по-широк спектър от среди, вариращи от бизнеса до университетите до компаниите за дизайн на видеоигри. И двете кариери имат отличен потенциал за растеж и високи заплати, като софтуерните разработчици са малко по-напред от ИТ специалистите по приходи.

Източник: Google