Каква е разликата между най-голямото 4-цифрено и най-малкото 5- цифрено число?


Отговор 1:

Като се имат предвид положителните числа, най-малкото 5-цифрено число = 10000 и най-голямото 4-цифрено число = 9999. И разликата между тях е 1.

Като се имат предвид положителните и отрицателните числа, най-малкото 5-цифрено число = -99999 и най-голямото 4-цифрено число = 9999. И разликата между тях е 109998.