Каква е разликата между познатата Вселена и „непознатата вселена?“


Отговор 1:

Тъй като сравнявате прилагателните.

Ако говорите за какви са разликите с това, което виждаме с нашите телескопи и какво е извън обсега на светлинната скорост, добре същото. Пространството на Хъбъл е само регион, който можем да наблюдаваме, не можем да потвърдим със сигурност какво отвъд това, но повечето учени просто вярват, че отвъд този регион просто ще срещнем повече звезди, планети, черни дупки, галактики, мъглявини и т.н.